Nissmo et Xeezy Olatoundji_Rainstars

Nissmo et Xeezy Olatoundji_Rainstars

204 vues

Une collaboration entre le béninois Xeezy Olatoundji et le chinois Nissmo.
top 10 urbenhits 01-2020
1 Sommet 2220
2 SMC 79
facebook